Thu mua vàng bạc nguyên liệu, trang sức cũ

Tiệm vàng Kim Châu thu mua vàng bạc nguyên liệu, trang sức vàng bạc cũ giá cao. Thu mua vàng thô, vàng thấp tuổi, vàng non, vàng nước ngoài, vàng tây, vàng trắng, vàng ý 750, dẻ thảo vàng 10K, 14K, 18K, 24K, bạc trang sức, bạc ta, bạc 925, 950, 9990, 9999.

Thu mua vàng bạc nguyên liệu trang sức cũ 01

Thu mua sỉ, lẻ dẻ thảo vàng

Thu mua dẻ thảo vàng 10K, 14K, 18K, 24K, dẻ thảo bạc 60.00, 92.50, 95.00, 99.90, 99.99.

Giá thu mua vàng dựa theo giá thu mua vàng nhẫn 99.99 (chỉ mang tính tham khảo), xem bảng giá thu mua vàng, bạc tại đây.

Cách thu mua vàng

Dẻ thảo phải được đo hàm lượng vàng bằng máy quang phổ trước khi thu mua, sau khi xác định hàm lượng vàng, dẻ thảo sẽ được quy sang vàng 99.99 để tính giá thu mua.

Công thức thu mua vàng

Tiền bán vàng = Trọng lượng vàng sau khi quy đổi thành vàng 99.99 x Giá thu mua vàng 99.99

Vàng thấp tuổi (vàng xanh) không đủ 99.99 sẽ bị trừ phí phân kim để quy sang vàng 99.99.

Biểu phí phân kim

Loại vàngTuổi (máy quang phổ X-Ray)Phí phân kim
24K94% - 99.89%3.5 li / lượng
94% - 99.89% Dẻ lẫn các kim loại như Wolfram, Molybdenum, Iridi10 li / lượng
80% - 93.99%10 li / lượng
Loại vàngTuổi (máy quang phổ X-Ray)Dũa đáy dẻ (có thể xả axit)
10K, 14K, 18K, vàng trắng54% - 79.99%5.5 li / lượng
25% - 53.99%10 li / lượng

Ví dụ: Khách mang 9.5 Lượng dẻ thảo 24K, tuổi vàng sau khi được xác định bằng máy quang phổ là 99.12%, quy đổi: 9500 x 98.97% = 9.402 Lượng vàng 99.99%.

Tiền bán vàng = 9.402 x Giá thu mua vàng 99.99

Cách đo máy quang phổ X-Ray

Đối với vàng 10K, 14K, 18K, vàng trắng: dũa mặt dưới đáy dẻ, thảo vàng, nên chọn những nơi bằng phẳng, không lỗ hột, diện tích tầm 1cm2. Bắn tia X-Ray vào vị trí vừa dũa. Không nên chà nhám vì độ chính xác không cao.

Nếu dùng cách này tuổi đo máy khá chính xác so với tuổi vàng phân kim, quý khách nên xả axit để sạch dẻ thảo, có thể đo nhiều máy khác nhau vì tỷ lệ chênh lệch giữa các máy đo không đáng kể.

Riêng vàng 24K thì đo bình thường không cần chà nhám.

Cách đo máy thủy (chỉ dùng cho vàng 24K)

Máy thủy chỉ đo tuổi được dẻ thảo có trọng lượng dưới 3.5L.

Đo tuổi vàng bằng máy thủy

Thu mua vàng non, vàng thô, vàng thấp tuổi

Cách mua vàng non, vàng thô, vàng thấp tuổi cũng tương tự như dẻ thảo vàng bình thường, mức phí phân kim tùy vào tuổi vàng cao hay thấp.

Thu mua trang sức vàng nước ngoài, vàng tây, vàng trắng, vàng ý 750.

Các loại trang sức vàng nước ngoài, vàng tây, vàng trắng, vàng ý 750 đều cần phải được xác định tuổi vàng, trừ phí phân kim trước khi xác định giá thu mua.

Phí phân kim các loại vàng trang sức là 3 phân / lượng. Ví dụ: khách bán 5.2 chỉ vàng trang sức tuổi là 60.50%, tiền bán vàng = 5.2 chỉ x 57.50% x Giá thu mua vàng 99.99

Thu mua bạc nguyên liệu

Bạc nguyên liệu khách bán dưới dạng dẻ thảo cũng được đo máy quang phổ, trừ phí phân kim rồi nhân với giá thu mua bạc 99.99%.

Đo tuổi bạc bằng cách bắn tia X vào dưới đáy dẻ thảo bạc, phí phân kim bạc là 1 chỉ / lượng.

Ví dụ: 5.500L dẻ bạc 92.50% sẽ bán được số tiền = 5.500 x 82.50% x Giá thu mua bạc 99.99

Xem giá mua bạc 99.99 tại đây.

Thu mua bạc trang sức cũ

Trang sức bạc cũ cũng được đo tuổi bằng máy quang phổ, phí phân kim bạc trang sức lá 1.3 chỉ / lượng.

Ví dụ: 5 chỉ bạc trang sức 92.50% sẽ bán được số tiền = 5 x 79.50% x Giá thu mua bạc 99.99

 

Liên hệ:
Website: kimchau.info
Facebook: facebook.com/kimchauinfo
Zalo: 0788.932444
Hotline: 0296.3530420