Liên hệ

  • Địa chỉ: 16 – 18 Nguyễn Văn Linh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang
  • Hotline: 0296.3530420
  • Zalo: 0788.932444
  • Facebook.com/kimchauinfo
  • Email: kchauinfo@gmail.com