Nhẫn trơn, thần tài ép vỉ Kim Châu

Bảng giá vàng hôm nay (tham khảo)

Đơn vị tính: x1000/chỉ

Cập nhật vào lúc: 28/05/2023 17:34

Loại vàng Mua vào Bán ra

Trang sức 24K (Vàng y)

Nhẫn trơn 9999

Nhẫn kiểu 9990

Vàng kiểu 9900

Vòng khằn 9800

5540

5510

5490

5420

5560

5560

5560

5560

Trang sức 18K (Vàng tây)

Vàng 610

Vàng 750

3380

4100

3550

4270

Trang sức Ý

Ý (gram)

1060

1280

Bạc

Bạc 9500

Bạc 9990

Biểu đồ giá vàng thế giới

Danh mục

Sản phẩm hot

+
Hết hàng
22.790.00028.350.000
+
Hết hàng
+
Hết hàng
5.680.00028.050.000
+
Hết hàng
10.965.00054.100.000

Trang Sức 24k

+
Hết hàng
22.790.00028.350.000
+
Hết hàng
22.790.00028.350.000
+
Hết hàng
22.790.00028.350.000
+
Hết hàng
17.030.000
+
Hết hàng
11.350.000
+
Hết hàng
11.350.000
+
Hết hàng
11.350.000
+
Hết hàng
56.150.000

Trang sức 18k

+
Hết hàng
10.965.00054.100.000
+
Hết hàng
18.400.00043.450.000
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
18.400.00025.700.000
+
Hết hàng
14.655.00018.300.000

Vàng Ý

Trang sức bạc

Đá - Chuỗi

+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng
+
Hết hàng

Tin tức