Nhẫn trơn, thần tài ép vỉ Kim Châu

Tiệm vàng Kim Châu ra mắt sản phẩm vàng nhẫn trơn ép vỉ, thần tài ép vỉ chất lượng quốc tế 99.99% máy thủy, 100% máy quang phổ X-Ray, cân nặng từ 5 phân đến 1 lượng.

Nhẫn trơn, thần tài ép vỉ 02

Nhẫn trơn ép vỉ vàng 100% quang phổ X-Ray

Trị giá Mua vào – Bán ra:  Giống như nhẫn trơn
Tiền công:  30.000 vnđ / vỉ ép

Nhẫn trơn, thần tài ép vỉ 03

STTCân nặngTiền công / vỉ ép (vnd)
15 phân30.000
21 chỉ30.000
32 chỉ30.000
43 chỉ30.000
55 chỉ30.000
61 lượng30.000

 

Thần tài ép vỉ vàng 100% quang phổ X-Ray

Trị giá Mua vào – Bán ra:  Giống như nhẫn trơn
Tiền công:  từ 200.000  đến  300.000 vnđ / vỉ ép

Nhẫn trơn, thần tài ép vỉ 04

STTLOẠITIỀN CÔNG + ÉP VỈ (vnd)
11 ông thần tài 5 phân200.000
21 ông thần tài 1 chỉ200.000
33 ông thần tài 1 chỉ300.000

Xem giá vàng trực tuyến tại website:  kimchau.info

Tiệm vàng Kim Châu, số 16 – 18 Nguyễn Văn Linh, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang chuyên bán vàng 100% sản phẩm chất lượng quốc tế 99.99%.